Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Občianské združenie ZDRAVÁ DUŠA

O nás


⇔   Darujte nám 2% Vašich daní   ⇔
 
O dobrovoľníckych aktivitách OZ Zdravá Duša zameraných na socialnu rehabilitáciu duševne chorých v regione považia ste už určite počuli. Patria sem najmä tvorivé dielne, rekondičné pobyty v Štúrove a v Manínskej, edukácia verejnosti a pomoc rodinám s chorým. Ak sa Vám páči naša snaha a myslíte si, že pomáha, budeme Vám vďační za pomoc formou darovania 2 % svojích daní.
Ďakujeme za každú podporu.

 

Roku 2003 malá skupinka pacientov a profesionálov pri psychiatrickom oddelení NsP v Považskej Bystrici vytvorila podmienky pre „ stretká „ ľudí s psychickými problémami a tak dala základ pre vznik

  • Občianskeho združenia ZDRAVÁ DUŠA . V súčasnosti združujeme okolo 70 členov, z toho dve tretiny tvoria klienti, ktorí prešli psychiatrickou liečbou a ostatnú časť rodinní príslušníci / najmä matky/ a potom dobrovoľníci.

Svojou činnosťou vytvárame spoločnú platformu pre spoluprácu pacientov, profesionálov a širokej verejnosti v oblasti duševného zdravia.

Programovú štruktúru našej činnosti tvoria najmä pravidelné klubové stretnutia a spoločné akcie.  Zmysluplne využívame voľný čas najmä mladých invalidizovaných ľudí, rozvíjame ich sebarealizáciu a predchádzame ich sociálnej izolácíi a diskriminácíi. Pravidelným kontaktom v spoločnosti ľudí s priateľmi aj odborníkmi pomáhame rozvíjať ich sociálne a komunikačné zručnosti. Klienti majú príležitosť a podporu spoločensky žiť, zaujímajú sa jeden o druhého, vzájomne sa podporujú a majú príležitosť zaradiť sa do spoločenského života v regióne.

 

Ciele organizácie a cieľová skupina :

 

Všestranná pomoc ľuďom s duševným ochorením, ich integrácia do spoločnosti a skvalitňovanie ich života.

 

Činnosť :

 

  • pravidelné klubové stretnutia
  • tvorivé dielne
  • pacientske dôverníctvo – ochrana práv psychiatrických pacientov
  • účasť na celoslovenských stretnutiach
  • tvorba štvrťročníka „ Naša Duša „

(C) 3D3Nko

TOPlist
Žiadne data alebo nastavenie...